8 maj, 2016

Den digitala revolutionen kräver ny ekonomisk politik

Ett omfattande skifte sker till digital konsumtion och produktion. Den förblir osynlig i statistiken om tillväxt, levnadsstandard och jämlikhet. Därför kommer skatte- och fördelningspolitiken att slå allt mer slint. Penningpolitiken kan ge upphov till nya finansiella kriser. Nu behöver regering och Riksbanken förklara hur de beaktar den ekonomiska politikens allt större döda vinkel och hur de tänker komma ikapp den digitala verkligheten.

Läs artikeln på DN-debatt här.