23 mars, 2015

Så får vi fler hyresrätter

I denna nya bok görs för första gången noggranna kalkyler av vad det kostar att bygga hyresrätter, och vad olika regelförenklingar och skattesänkningar skulle ha för samhällsekonomiska konsekvenser. Det visas att skatter och regelkrångel står för nästan 40% av byggkostnaden för en hyresrätt. En momssänkning skulle ha stor betydelse för att öka antal hyresrätter och hålla hyrorna på en rimlig nivå. Det kan göras på ett sätt som är neutral för statskassan.

Boken kan beställas på Adlibris. Den har skrivits av Gunnar Ivarsson, Rolf Jonsson, Gunnar Du Rietz och Nils-Eric Sandberg, och är utgiven av Samhällsförlaget. Reforminstitutet har varit delaktig i bokens tillkomst och lanseringsseminariet.