23 augusti, 2014

Svenska ungdomars inkomster ökar mest

 

Tvärtemot vad som ofta påstås har ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden förbättrats snabbt på senare år.  Ofta påstås det att ungdomar tvingas ta allt fler osäkra jobb till låga löner. I själva verket har det omvända hänt. Sysselsättningsgraden har ökat påtagligt. Svenska ungdomars inkomster drar ifrån både den övriga befolkningen och ungdomar i andra länder. Valrörelsens omfattande debatt om ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden tycks utgå ifrån en helt felaktig verklighetsuppfattning.

Läs hela artikeln i GP här, eller Reforminstitutets kortrapport som redovisar statistiken.