13 april, 2015

Investera pensioner i infrastruktur – som Australien och Kanada

Globalt och i Sverige finns omfattande behov av investeringar i infrastrukturen. Samtidigt upplever många regeringar svårighet att själva finna det nödvändiga kapitalet. Därför har flertal länder börjat uppmuntra  ökade privata investeringar, inom ramen för offentlig-privata samarbeten. Australien och Kanada har lyckats ovanligt väl. Nyckeln har varit att öppna upp för investeringar från pensionsfonderna.

Framgångsrika infrastrukturprojekt kan utgöra säkra investeringar, som långsiktigt ger omfattande utdelning. Så är åtminstone fallet om regelverken tillåter offentlig-privat samverkan. Pensionsfonderna har långsiktighet i fokus och är därför särskilt relevanta finansieringskällor. I många länder investerar dock pensionsfonderna inga eller små medel i infrastruktur. En förklaring kan vara att pensionsfonderna är konservativa, och därmed inriktade på traditionella investeringar. En annan är att de regelverk som styr dem inte är tillåtande nog att bana väg för större investeringar i infrastruktur.

Ett undantag är pensionsfonderna i Australien. Sedan tidigt 1990-tal har de aktivt investerat i infrastruktur. Fria regelverk har öppnat upp för denna möjlighet. Dessutom har Australiens finansiella system varit pionjär i att paketera infrastruktur som en finansiell investering för pensionsfonder. Sedan 2014 har också ett så kallat ” Asset Recycling Initiative” införts som ger lokala regeringar en statlig bonus på 15 procent om de säljer tillgångar, till exempel en hamn,  till pensionsfonder, och använder pengarna till att investera i ny infrastruktur.

Pensionsfondernas investeringar i Kanada tar sig en något annorlunda form. Under 1990-talet bestämde sig pensionsfonden för Ontarios lärare att hantera en större del av sina investeringar själva, snarare än att förlita sig på finansiella institutioner. Snart följde många av landets andra pensionsfonder efter. En betydande del av investeringarna har kommit att ske i just infrastruktur. Runtom världen finns omfattande intresse att ta efter de två länderna. Så också i Sverige.

I Sverige kan så väl AP-fonder som privata försäkringsbolag vara intresserade av att investera i infrastruktur, med inspiration från just Kanada och Australien. Förutsättningen är att modellen för offentlig-privat samverkan börjar utnyttjas mer i Sverige. En annan förutsättning är att reglerna för pensionsfonderna, i likhet med Kanada och Australien, tillåter denna form av investeringar. OECD har vid flertal tillfällen lyft fram hur begränsningarna hämmar tillväxt och sysselsättning i Sverige. Om möjligheterna att skjuta till externt kapital ökar, och pengarna används väl, kan investeringar i infrastrukturen lyfta Sveriges utvecklingskraft. Som bonus kan också en väg från kortsiktiga till långsiktiga investeringar öppnas upp för privata investerare och pensionsfonderna.

Stefan Fölster och Nima Sanandaji

 

Läs mer

Byggvärlden (2014). ”Pension kan investeras i infrastruktur”, 2014-02-06.

Financial Times (2013). ”Infrastructure: Asset class gains more appeal”, 2013-07-07.

Inderst, G. och R.D. Croce (2013). ”Pension Fund Investment in Infrastructure:

A Comparison between Australia and Canada”, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, nr. 32.