8 oktober, 2015

Financial Times skriver för tredje gången om “Public Wealth of Nations”

Boken “The public wealth of nations – how management of public assets can boost or bust economic growth” tas nu upp för tredje gången av Financial Times, denna gång i samband med en diskussion av lösningar på Storbritanniens bostadsbrist, ett tema som är ytterst relevant i Sverige också.

Boken är skriven av Stefan Fölster och Dag Detter och utgiven av Palgrave/Macmillan. Den uppmärksammas just nu många länder världen runt, till exempel i Indien och Brasilien.

Läs Financial Times senaste artikel om boken här.

Läs allt som skrivs om boken här.