25 november, 2015

Sverige tappar i innovationsförmåga

Mellan 2003 och 2013 ökade antalet anställda i svenska internationella koncerner som jobbar med forskning och utveckling med cirka 25 500 personer. På kort tid har dessa kvalificerade jobb närmast fördubblats. Men nästan alla jobb har skapats utomlands, i länder som Kina. Knappt 3 000 av de nya jobben har lokaliserats till Sverige. Flera andra länder ger goda exempel för hur villkoren för immateriella rättigheter kan förbättras.

Läsa hela artikeln i Ny Teknik här.