24 januari, 2015

Så skapas attraktiva städer

Under de kommande åren skall samhällsinvesteringar för flera tusen miljarder kronor beslutas. De sammanlagda årliga förlusterna av felsatsningarna kan förväntas att vida överstiga till exempel kostnaden för hela gymnasieskolan eller försvaret. I en ny bok ”Så skapas attraktiva städer” som Reforminstitutet  publicerar visas hur samhällsinvesteringar kan bli klokare och städer vackrare. Boken  har producerats av Samhällsförlaget och kan beställas på Adlibris. Boken presenteras vid ett  ett frukostseminarium den 12 februari.

Läs artikeln på SvD Brännpunkt här

Författare är professor emeritus Roland Andersson, docent Svante Mandell och professor Mats Wilhelmsson. Samtliga är nationalekonomer och verksamma vid KTH.

Utöver författarna kommenteras boken den 12. februari av:

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare.
Välkänd företrädare för en mera effektiv utveckling av Stockholmsregionen, bland annat genom bostadspolitiska reformer.

Åke Hillman, f d kommunalfullmäktiges ordförande i Västerås Stad.
Han har också varit vice ordförande för Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Bo Söderberg, analyschef vid Boverket.
Doktor från Enheten för Bygg- och Fastighetsekonomi på KTH. Han har tidigare verkat som professor i fastighetsekonomi vid Gävle Högskola.

Seminariet leds av Stefan Fölster, vd för Reforminstitutet.

Reforminstitutet och Timbro bjuder gemensamt in till detta frukostseminarium.

Presentation av författarna.
TID 12 februari, kl 08:30-10:00. Frukost serveras från kl 08:00
PLATS
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm

ANMÄLAN
Bindande anmälan.
För mer information, kontakta Stefan Fölster, stefan.folster@reforminstiitutet.se