22 oktober, 2013

Seminarium: Skulle Stockholm kunna växa snabbare?

Om städers tillväxtpotential, möjligheter till samverkan och investeringsstrategier


Vilken potential har olika regioner och hur väl lyckas de realisera denna potential? Vilka faktorer är viktigast? Kan samverkan mellan kommuner stärka konkurrenskraften? Vilka juridiska möjligheter finns för samverkan bortom regioner och landsting? Hur står det till med huvudstaden – har staden växtvärk eller vinnarskalle? Vilka strategier har staden för att klara att befolkningsökningen ständigt överträffar prognoserna. Vilka investeringsbehov står Stockholms stad inför och hur ser finansieringsmodellen ut?

Reforminstitutet och Timbro bjöd gemensamt in till detta frukostseminarium som är tänkt att vara det första av flera som berör viktiga frågor för kommuner och landsting. En ny rapport från Reforminstitutet lanseras på seminariet, ”Samarbete vs storkommuner – vad har små kommuner att vinna på vidgat samarbete?” av Joakim Nergelius. Program