28 juni, 2013

Tillväxt och ungdomsarbetslöshet bisak i Almedalen

Av drygt 2000 evenemang som skall äga rum i Almedalen ägnas tillväxt och ungdomsarbetslöshet endast ett förstrött intresse. Endast en tiondel nämner tillväxt. Av samtliga seminarier har 145 en reforminrikting som enligt Reforminstitutets kriterier har en tydlig positiv effekt på tillväxt och 82 som har en tydlig negativ effekt på tillväxt. De flesta av evenemangen har ingen reforminriktning som är relevant för tillväxten i Sverige. I stället vill många öka offentliga utgifter. Läs mer i Reforminstitutets sammanställning.

Välkommen till Reforminstitutets diskussion i Almedalen, Det kokar av innovativa idéer och reformbehov inom i stort sett varje bransch i Sverige. Men regering och myndigheter hänger inte med. Innovationsglappet och lösningar presenteras i ett “Reformmanifest för Pragmatiker – en riktig innovationsstrategi”. Debatt med Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, Martin Ådahl, chefekonom för Centern, Per Bolund, ekonomiskt-politiskt talesperson för Miljöpartiet, och Solveig Sunnebo, grundare av Helianthus Mobila Förskolor. Moderator: Monica Renstig. Söndagen den 30. Juni kl. 15-16. Plats: Bolaget, Stora Torget. Sal: Magister Gustavsson