8 april, 2015

Bygg nya stadsdelar

Att skruva upp byggtakten stöter  på flaskhalsar i stadsplaneringen och de många restriktionerna skapad av ett byråkratiskt regelverk och hänsyn till intressen som drar åt olika håll. Liknande problem brottas emellertid städer med i många länder. Reforminstitutet har lyft en rad lovande lösningar och nyligen även gett ut en bok, ”Så skapas attraktiva städer”

En lösning som kringgår många av flaskhalsarna används av Storbritannien, som också lider av betydande byggbyråkrati och kanske just därför har varit ledande i att skapa frizoner – eller så kallade ”New Towns”. Utveckling av dessa städer lyfts helt från stadsförvaltningen till ett kommunalt utvecklingsbolag. De nya städerna kan då skära igenom en hel del byråkrati. Planeringen underlättas också eftersom dessa New Towns byggs på fri mark utanför den befintliga staden och överklagande grannar.

Läs artikeln i ÖstGötacorren här.