21 januari, 2015

Automatisering kräver ny ekonomisk politik

Automatisering har redan bidragit till en polarisering av arbetslivet.  Fler har  tvingats ta jobb med låga löner som då också har ökat i antal. Detta har skett i alla undersökta OECD-länder, inte minst i Sverige. Polariseringen på arbetsmarknaden kommer av allt att döma öka än mer framöver.För att parera denna utveckling föreslår Reforminstitutet en anpassning till automatiseringen på fyra politikområden: Den makroekonomiska politiken, arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och skattepolitiken.

Läs artikeln i Dagens Arbete här.