Okategoriserade

Bratislava har gått om Stockholm i “brain business jobs”

13 november, 2017
Sverige leder Europa-ligan i andelen jobb som kan klassas som “brain business jobs”, dvs jobb som är kunskapsintensiva, i framkanten när det det gäller innovation, och dessutom kommersiellt framgångsrika. Men Europakartan håller på att ritas om. Flera östeuropeiska städer är på snabb frammarsch, och en har rentav gått om Stockholm. Läs artikeln här. Läs mer...

Financial Times berömmer “The Public Wealth of Cities”

25 juli, 2017
Läs artikel från Financial Times här. Läs mer...

Digitalisera eller dö

28 november, 2016
Stefan Fölster resonerar om vinnare och förlorare i digitaliseringsracet, baserat på den nya boken “Framtidens Jobb” (med Nima Sanandaji) och “Robotrevolutionen – Sverige i den nya maskinåldern”, båda utgivna av Volante förlag. Lyssna på podden här.   Läs mer...

Financial Times skriver för tredje gången om “Public Wealth of Nations”

8 oktober, 2015
Boken “The public wealth of nations – how management of public assets can boost or bust economic growth” tas nu upp för tredje gången av Financial Times, denna gång i samband med en diskussion av lösningar på Storbritanniens bostadsbrist, ett tema som är ytterst relevant i Sverige också. Boken är skriven av Stefan Fölster och […] Läs mer...

Värdeskapande styrning i sjukvården kan återupprätta läkares inflytande

14 maj, 2015
Många läkare är missnöjda med utvecklingen inom sjukvården. De anser att de har förlorat inflytande och att fel yrkesgrupper styr vården. Å andra sidan har vården förbättrats, och forskningslitteraturen ger inget stöd för en återgång till ett rent professionsvälde. I Läkartidningen beskriver Jörgen Nordenström och Stefan Fölster hur vägen framåt kan se ut. Läs artikeln […] Läs mer...

Public Wealth of Nations får egen hemsida

25 mars, 2015
Den nya boken “The Public Wealth of Nations – how management of public assets can boost or bust economic growth” som publiceras av Palgrave/Macmillan i juni får nu en egen hemsida. Läs mer...

Integration kräver god företagsklimat – ny forskning

24 mars, 2015
Reforminstitutet publicerar i ett kommande nummer av Journal of Entrepreneurship and Public Policy artikeln “The effect of local business climate on employment”. Artikeln visar att kommuner som lyckas förbättra sitt företagsklimat därmed också skapar väsentligt bättre förutsättningar för att utomeuropeiskt födda invandrare kommer i arbete. Artikeln är författad av Stefan Fölster, Anton Gidehag och Li […] Läs mer...

Så får vi fler hyresrätter

23 mars, 2015
I denna nya bok görs för första gången noggranna kalkyler av vad det kostar att bygga hyresrätter, och vad olika regelförenklingar och skattesänkningar skulle ha för samhällsekonomiska konsekvenser. Det visas att skatter och regelkrångel står för nästan 40% av byggkostnaden för en hyresrätt. En momssänkning skulle ha stor betydelse för att öka antal hyresrätter och […] Läs mer...

Dessa kommuner lyckas väl med integration

19 mars, 2015
Många människor, kommuner och myndigheter är djupt engagerade i insatser för att underlätta invandrades väg till arbete. Ändå finns förvånansvärt lite systematisk kunskap om vilka insatser som fungerar och vilka som inte gör det. Få insatser utvärderas på ett tillförlitligt sätt, vilket gör att det idag är i stort sett omöjligt för en kommun att […] Läs mer...

Så skapas attraktiva städer

24 januari, 2015
Under de kommande åren skall samhällsinvesteringar för flera tusen miljarder kronor beslutas. De sammanlagda årliga förlusterna av felsatsningarna kan förväntas att vida överstiga till exempel kostnaden för hela gymnasieskolan eller försvaret. I en ny bok ”Så skapas attraktiva städer” som Reforminstitutet  publicerar visas hur samhällsinvesteringar kan bli klokare och städer vackrare. Boken  har producerats av Samhällsförlaget […] Läs mer...

Automatisering kräver ny ekonomisk politik

21 januari, 2015
Automatisering har redan bidragit till en polarisering av arbetslivet.  Fler har  tvingats ta jobb med låga löner som då också har ökat i antal. Detta har skett i alla undersökta OECD-länder, inte minst i Sverige. Polariseringen på arbetsmarknaden kommer av allt att döma öka än mer framöver.För att parera denna utveckling föreslår Reforminstitutet en anpassning till […] Läs mer...

Amelia sköter kundtjänsten

19 januari, 2015
Maskiner som lär sig själva och tar egna beslut är kanske inte lika långt bort som du tror. Under de senaste 15 åren har det amerikanska bolaget IPsoft utvecklat Amelia; ett datorsystem som man lovar kommer att förändra arbetsmarknaden. Systemet har redan pilottestats vid några av de största bolagen i USA och beräknas finnas tillgängligt […] Läs mer...

Reformambitiösa nya moderater vann jordskredseger – för tredje gången

14 januari, 2015
Den Nya Zeeländska statsministern befann sig nyligen i en mycket snarlik situation som Fredrik Reinfeldt. Istället för att gå back ledde han dock Moderaternas systerparti till en jordskredsseger tack vare en ambitiös reformpolitik, med konkret fokus på integration. Det är ingen slump. Som Reforminstitutet visat i boken “Renaissance for Reforms” blir reforminriktade regeringar oftare återvalda. Läs mer om […] Läs mer...

Reformambitiösa mittenregeringar lyckas i många europeiska länder

23 december, 2014
I åtskilliga europeiska länder har reforminriktade mittensamarbeten varit framgångsrika. Tolv europeiska länder har faktiskt lyckats kombinera ökad tillväxt och en jämnare fördelning av inkomster under perioden 2006 till 2012, mitt under värsta finanskris. I Nederländerna har skiftande partisamarbeten både hållit populisten Geert Wilders stången och innovativt reformerat sjukvården, arbetsmarknaden och budgetpolitiken. Så här skulle Sverige […] Läs mer...

En hållbarhetsgaranti för Sveriges industri

8 november, 2014
Sedan 2009  utvecklas svensk industri anmärkningsvärt sämre än i övriga Europa.  Svensk industrisysselsättning har över huvud taget inte hämtat sig jämfört med den värsta krismånaden. 27 EU-länder har i genomsnitt ökat industriproduktionen med 10 procent sedan 2009, medan den ligger stilla i Sverige. Det är inte bara länder som Tyskland och Österrike som har dragit […] Läs mer...

Hur gör kommunpolitiker som blir återvalda?

6 november, 2014
I en ny analys har Reforminstitutet undersökt hur väljarstödet har ökat eller minskat för de partier som styrt respektive kommun sedan 2002. Resultaten är överraskande. Att öka utgifter för att gynna olika grupper belönas överhuvudtaget inte av väljarna. I stället återväljs politiker oftare som systematiskt förbättrar möjligheter att växa och skapa jobb i kommunen. Dessa […] Läs mer...

Sverige behöver en ny innovationspolitik

13 oktober, 2014
Sverige tappar i dagsläget innovativa näringar i en oroande takt. Därför är det hög tid att initiera en radikal och kreativ översyn av innovationspolitiken. Innovationspolitiken måste bli evidensbaserat. Grundläggande är att regeringen följer upp Reforminstitutets analys och löpande tar reda på i vilka miljöer viktiga innovationer tas fram i Sverige och hur den processen kan […] Läs mer...

Bättre sjukvård möjlig med lägre skatter

9 oktober, 2014
Den nya majoriteten i Västra Götalandsregionen har aviserat skattehöjningar på 35 – 40 öre för att täcka underskotten. Dessa beror dock inte på knappa resurser, utan på stora brister i organisationen. Sjukhusläkarna träffar i snitt betydligt färre patienter än i de flesta andra regioner/landsting. Om Västra Götaland lärde sig av några av världens bästa sjukvårdsorganisationer […] Läs mer...

Här skapas Sveriges viktigaste innovationer

28 augusti, 2014
Svensk forsknings- och innovationspolitik har i decennier fördelat stora belopp utan evidens om i vilka miljöer de viktigaste innovationer skapas. En ny analys av hundra av de viktigaste svenska innovationerna som Reforminstitutet publicerar idag tyder på att många statliga satsningar kan ha fel fokus. Tesen Triple Helix har präglat svensk innovationspolitik under lång tid. Forskare […] Läs mer...

Svenska ungdomars inkomster ökar mest

23 augusti, 2014
  Tvärtemot vad som ofta påstås har ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden förbättrats snabbt på senare år.  Ofta påstås det att ungdomar tvingas ta allt fler osäkra jobb till låga löner. I själva verket har det omvända hänt. Sysselsättningsgraden har ökat påtagligt. Svenska ungdomars inkomster drar ifrån både den övriga befolkningen och ungdomar i andra länder. Valrörelsens […] Läs mer...

Sveriges fattiga har fått störst inkomstlyft bland EU-15 länder

11 juni, 2014
Inga andra låginkomsttagare inom EU-15 har kunnat tillgodogöra sig en lika stor ökning av sina inkomster som de svenska sedan 2006. Det visar en unik och jämförbar sammanställning från EU:s statistikorgan Eurostat.  Ökande klyftor i samhället finns överallt i den offentliga debatten, men är märkligt frånvarande i den officiella statistiken.  Förmögenhetsskillnader är historiskt sett låga. […] Läs mer...

Boklansering – Vad har EU gjort för Sverige – och vad har Sverige gjort för EU?

22 maj, 2014
  Gunnar Hökmark och Eva-Britt Svensson debatterade livligt vid lanseringsseminariet. Se hela seminariet här. Läs mer...

Här finns fler ingenjörer

5 maj, 2014
Det finns 1600 utländska ingenjörer inskrivna hos Arbetsförmedlingen, samtidigt som den svenska industrin har en stor brist på ingenjörer med de rätta kvalifikationerna. Många av de utländska ingenjörerna skulle kunna komma i arbete med en kvalificerad tilläggsutbildning. En sådan fanns tidigare och gav 90 procent av deltagarna ett jobb. Av obegripliga anledningar avskaffades denna utbildning. […] Läs mer...

Vad har EU gjort för Sverige?

26 april, 2014
Sverige blev medlem i EU för nästan 20 år sedan. Det är därför ett lämpligt tillfälle att inventera konsekvenserna, och dra lärdomar för hur Sverige bör förhålla sig till EU:s fortsatta utveckling. I en ny bok bok jämför Reforminstitutet och tankesmedjan ECIPE vad medlemskapet har inneburit jämfört med de offentliga konsekvensanalyser som gjordes och de […] Läs mer...

Renaissance for Reform

11 mars, 2014
The new book Renaissance for Reforms has met wide international interest. It is currently being reviewed in 37 different countries and translations in several languages are planned. Renaissance of Reforms is based on an analysis of 109 governments that completed their term of power in OECD countries between the mid-1990s and 2012. The authors show that governments that introduce market […] Läs mer...

Twenty five years of Swedish Reforms

7 mars, 2014
This new report describes the history of reforms implemented in Sweden from the early nineties onwards. In the 1990s, the entire tax system was reformed, a public expenditure ceiling was put in place, collective wage bargaining found an entire new form, Sweden entered the EU, state owned monopolies became subject to competition and the fixed exchange […] Läs mer...

Reformambitioner ger ofta framgång

5 mars, 2014
Vad tyckte Mona Sahlin och Mikael Sandström om partiernas triangulering och om boken “Renaissance for Reforms” som Stefan Fölster och Nima Sanandaji presenterade vid ett fullsatt seminarium? Se hela lanseringsseminariet här. Läs mer...

Test

18 februari, 2014
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […] Läs mer...

Låt staten försöka att sköta de sämsta skolorna

13 februari, 2014
  Vad gör man när skolor konsekvent misslyckas med att lära eleverna nödvändiga kunskaper? I flera amerikanska delstater, där mer pengar inte hjälpte, samlades i stället dåliga skolor under en “återhämtningsförvaltning” som fungerar ungefär som en konkursförvaltning. I Sverige vore en liknande metod ett bra sätt att låta staten pröva om man faktiskt kan sköta […] Läs mer...

Radikalväljares samhällsekonomiska kostnad

26 januari, 2014
Åtskilliga länder, och även en del svenska kommuner, hamnar i en ond cirkel. Färre jobb ger grogrund för fler radikalväljare. Fler radikalväljare försämrar samtidigt politiken och skrämmer bort arbetsgivare så att sysselsättningen minskar. Att öka medvetenhet om radikalväljares samhällsekonomiska belastning är därför en viktig uppgift. Läs mer och se forskningsreferenser i SvD här. Läs mer...

Livskontot – mot en ny nordisk trygghetsmodell

27 december, 2013
Baserat på forskningslitteraturen från bland andra Josef Stiglitz och Martin Feldstein har den finska tankesmedjan Libera utvecklat ett konkret förslag till ett ”Livskonto”, som kompletterar trygghetssystemen med ett eget sparande, och samtidigt väsentligt förenklar skattesystemet. Skriften har väckt stort intresse i den finska debatten om trygghetssystemen. Förslaget har översatts till engelska och kan läsas på […] Läs mer...

I Fria Städer får många nyanlända jobb

26 november, 2013
I Sverige har Fristäder historiskt varit ett sätt att släppa fram utveckling och jobb, inte minst till nyanlända. Eskilstuna och Marstrand var mycket framgångsrika exempel. På många håll i världen lyckas städer eller stadsdelar som ges friare tyglar växa och skapa jobb. Sverige står nu inför en stor ökning av antal nyanlända. Många är företagare, men […] Läs mer...

En riktig innovationsstrategi

29 oktober, 2013
I en artikel i Ny teknik lanseras Reforminstitutets alternativa innovationsstrategi. Den publiceras också som bok som kan läsas på nätet eller beställas i tryckt form. För drygt ett år sedan presenterade Annie Lööf regeringens nationella innovationsstrategi. Ökad dialog och samverkan var de mest konkreta förslagen. Sedan dess har arbetssättet blivit att delegera innovationsarbetet till andra departement […] Läs mer...

Seminarium: Skulle Stockholm kunna växa snabbare?

22 oktober, 2013
Om städers tillväxtpotential, möjligheter till samverkan och investeringsstrategier Vilken potential har olika regioner och hur väl lyckas de realisera denna potential? Vilka faktorer är viktigast? Kan samverkan mellan kommuner stärka konkurrenskraften? Vilka juridiska möjligheter finns för samverkan bortom regioner och landsting? Hur står det till med huvudstaden – har staden växtvärk eller vinnarskalle? Vilka strategier […] Läs mer...

Tillväxt och ungdomsarbetslöshet bisak i Almedalen

28 juni, 2013
Av drygt 2000 evenemang som skall äga rum i Almedalen ägnas tillväxt och ungdomsarbetslöshet endast ett förstrött intresse. Endast en tiondel nämner tillväxt. Av samtliga seminarier har 145 en reforminrikting som enligt Reforminstitutets kriterier har en tydlig positiv effekt på tillväxt och 82 som har en tydlig negativ effekt på tillväxt. De flesta av evenemangen […] Läs mer...

Reformer i snigelfart 2013

16 april, 2013
Reforminstitutet för statistik och försöker att ge en överblick över reformer som genomförs i Sverige, och även sådana som utreds eller föreslås av partierna. Förutom en sammanställning av reformer som genomförts i Sverige under åren 2007-2012, kommer också den första sammanställningen av reformer 2013 och en prognos för hela 2013. Bolagsskattesänkningen blev den största reformen.  […] Läs mer...