16 april, 2013

Reformer i snigelfart 2013

Reforminstitutet för statistik och försöker att ge en överblick över reformer som genomförs i Sverige, och även sådana som utreds eller föreslås av partierna. Förutom en sammanställning av reformer som genomförts i Sverige under åren 2007-2012, kommer också den första sammanställningen av reformer 2013 och en prognos för hela 2013. Bolagsskattesänkningen blev den största reformen.  Ett par andra är ännu osäkra. Investeraravdraget föreslås till exempel träda i kraft 1. september i år enligt en proposition från 2012, men har ännu ej beslutats.