28 juni, 2015

Tre viktiga seminarier i Almedalen

Jag vill tipsa om tre seminarier som kan förändra Sverige på riktigt:

1  Så blir du innovationsledande inom vård och omsorg:

Varför behöver kommuner ett innovationslab? Och hur blir innovationssatsningar lönsamma? Stefan Fölster från Reforminstitutet presenterar en ny modell för hur ett modernt innovationsarbete kan integreras i kommuners och landstings verksamheter. Uppsala kommun är på plats och delar med sig av sina erfarenheter. Dessutom presenteras mobila lösningar för vård och omsorg. Focus Cura beskriver hur de genom sensorer och videosamtal möjliggör vård på distans. Över 125 000 holländare är uppkopplade i sina hem. Nu är det möjligt i Sverige. Andra entreprenörer berättar om digital signering av läkemedel, digital diagnostisering av hudcancer samt demar en app som gör patientjournaler tillgängliga i iPads.

2  ”Reboot” för Life Science i Sverige – hur tillvaratas den digitala revolutionens möjligheter?

Seminariet inleds med en konkret beskrivning av framgångsrecept i Europeiska länder som UK, Danmark och Schweiz. Vad har de gjort för att få till en växande Life Science bransch? Vad kan Sverige lära sig? Hur kan Sverige erbjuda bättre vård, bidra till den medicinska utvecklingen och stärka klimatet för Life Science genom att bli ledande inom digitalisering och e-hälsa?

3  De nya jobben i digitaliseringens tidevarv

Seminariet utgår från SSF-rapporten med nästan samma namn, skriven av Stefan Fölster. Efter förra årets omskrivna rapport om att vartannat jobb kan automatiseras inom 20 år kommer här uppföljaren som beskriver var vi kan förvänta oss nya jobb. Hitintills har debatten fokuserat på att jobben försvinner eller förändras -på seminariet ges också en bild av hur företagen och organisationer påverkas. Dessutom ges kalla fakta om hur arbetsmarknaden förändrats och ser ut just nu.

 

Välkomna,

Stefan Fölster, Chef Reforminstitutet