31 maj, 2014

Så experimenterar San Francisco med minilägenheter

San Francisco är känd som ett säte för innovativa företag och högre utbildning. Staden är också ett välkänt exempel på hur en brist på bostäder kan hämma utvecklingen. Till slut har San Franciscos politiker öppnat upp för innovativa lösningar för att bygga bort borstadbristen. Kanske är det ett föredöme för Stockholm, som också brottas med svårigheter att få fart på byggandet.

San Francisco Housing Action (SPUR) grundades redan 1910 för att förbättra boendestandarden i San Francisco. Under senare tid har organisationen riktat allt större fokus mot hur bostadsbristen kan lösas. I San Francisco har även personer med relativt höga inkomster svårt att finna bra bostäder som de har råd med. En anledning är att tillgången på byggbar mark begränsas av geografiska faktorer och politiska beslut. En annan är att regelverken i staden sätter stopp för möjligheten att bygga billigt.

År 2007 bildade SPUR en expertgrupp bestående av arkitekter, utvecklare och policyexperter med uppgift att komma på hur byggandet i staden kunde ta fart. Expertgruppen rekommenderade att politikerna skulle sluta reglera hur många lägenheter som fick finnas i varje bostadshus, hur många sovrum som behövde finnas i varje lägenhet samt att varje bostad också skulle omfatta parkeringsplatser. Genom att få friare händer skulle det vara möjligt att bygga både smartare och mindre lägenheter.

Senare rekommenderade SPUR att staden skulle lansera en våg av experiment som skulle visa på möjligheterna att bygga bostäder med rimligt pris. Ett exempel är ett förslag av byggbolaget Build, Inc. och artiktekturfirman Macy Architecture. Förslaget bygger på att skapa 235 ”sviter” indelade i 28 ”hus”. Varje hus skulle omfatta tio sviter, som inkluderar ett sovrum, ett badrum, en balkong och ett litet kök vardera. Husen skulle därutöver omfatta gemensamma boendeytor som större kök, vardagsrum, matplats och terrass.

I slutet av 2012 började San Francisco mycket riktigt att öppna upp för små mikrolägenheter, baserade på smarta lösningar, som även personer med lägre inkomster skulle ha råd med. De första lägenheterna som planerades baseras på smarta lösningar. Köken omfattar till exempel mikrovågsugnar som också fungerar som varmluftsugnar, kylskåp, frys och köksplattor som är inbyggda i kökskabiner, en magnetiserad vägg där kryddburkar av metall kan förvaras och en inbyggd elektronisk kompost.

Att bygga små och smarta lägenheter är självklart bara en del av möjligheten att lösa problemet med höga byggkostnader. Regelförenklingar som banar väg för ökat byggande och tillåtelse att utnyttja mer mark för byggandet är andra exempel på hur priserna kan sänkas. Även i Sverige har politikerna så smått börjat öppna upp för byggandet av mindre lägenheter, åtminstone i liten skala i bland annat Lund. Vi kan dra större inspiration av de många förslagen som diskuterats i San Fransisco och de nytänkande planerna som lagts fram. Kanske är det dags att bana väg att lansera en våg av experimentellt byggande också i Sverige?

 

Läs mer

ABC News (2012). ” San Francisco Proposes Tiniest Apartments”, 2012-09-24.

Byggbiz (2013). ”Fler bostäder? Då måste reglerna ändras!”, nr 2 2013

Byggvärlden (2012). “Minilägenheter får byggas i Lund”, 2012-11-23.

SPUR (2007). “Affordable by Design – How to create middle-income housing in San Fransisco”, 2007-11-20.

http://www.spur.org/publications/spur-report/2007-11-20/affordable-design

SPUR (2014). “How to Make San Francisco Affordable Again”, 2013-02-11.

http://www.spur.org/publications/article/2014-02-11/how-make-san-francisco-affordable-again

The Atlantic (2012). ” Micro-Apartments So Nice You’ll Wish Your Place Was This Small”, 2012-11-09.

 

Nima Sanandaji, Tekn. Dr.

www.sanandaji.se

0733-960481