15 november, 2013

Två storskaliga försök till “Energiewende” blev självmål

Både Storbrittannien och Tyskland har försökt sig på en storskalig omläggning av energisystemen. Omläggningen har byggt på stora subventioner till förnybar energi samtidigt som kärnkraft skall avvecklas. Experimenten har med stor intresse följts i många andra länder. Därför är det viktigt när Eurostat redovisar att just Storbrittanien och Tyskland är de enda stora länder i Europa där Co2-utsläpp från energisektorn ökade under 2012. Storbrittannien har redan dragit konsekvensen av detta och projekterar nya kärnkraftverk.

I Tyskland diskuteras nu en partiell reträtt från de höga subventionerna till förnybar energi inom ramen för koalitionsförhandlingarna. Läs mer om det i Stefan Fölsters artikel i Expressen.

Vind och solkraft står trots höga subventioner endast för 2,12% av Tysklands så kallade primärenergiförbrukning. Det finns också andra mått på energiförbrukning, men oavsett mått blir andelen för vind och sol aldrig mer än några få procent.