Sjuk

Patienters irrvägar är sjukvårdens största problem

16 april, 2019
Allt för många svenskar skickas på irrvägar genom vården. Det leder till onödiga besök, dubbelarbete för personalen, missade diagnoser och vårdskador. Om irrvägarna slopas kan det frigöra resurser motsvarande 1,5 miljoner fler primärvårdsbesök, samt minskad oro och väntan, skriver Richard Fletcher, Stefan Fölster och Per Mosseby på DN debatt. Artikeln bygger på en forskningsöversikt och […] Läs mer...