Bistånd

Ny typ av bistånd minskar fattigdomen

19 januari, 2013
Det traditionella globala biståndet fungerar inte. Det bidrar varken till varken utveckling eller fattigdomsminskning i mottagarländerna. En av lärdomarna är att mottagarländernas ledare måste ha incitament att genomföra de nödvändiga förändringarna i policy och samhällsstyrning, för att reformerna ska bli av. Läs mer...