31 januari, 2013

Ett nytt Reforminstitut

Ett dynamiskt samhälle behöver arenor där nya lösningar kläcks och utvecklas, där perspektiven i debatten vidgas och gränser tänjs. Det nya Reforminstitutet skall uppmärksamma innovativa lösningar på Sveriges utmaningar. Möjliga reformförslag skall mejslas ut som för Sverige framåt i en tid av snabb teknisk utveckling och globalisering. Reformförslagen skall vara evidensbaserade och förankrade i relevant
vetenskap.

Effektiva, innovationsfrämjande och inkluderande samhällsinstitutionerna är avgörande för ett lands utveckling. Kontrasterna mellan exempelvis Grekland och Schweiz illustrerar detta väl. Senare års forskning poängterar emellertid också att institutioner ständigt behöver vidareutvecklas för att fortsätta att ge goda resultat.

Sverige har i många avseenden bättre fungerande institutioner än många länder. Trots detta finns det gott om utmaningar som speglar brister i samhällsorganisation. Arbetslöshet bland ungdomar och nya svenskar, utbildningssektorns sluttande plan och välfärdssystemens tillkortakommanden är bara några exempel. Att ligga i framkant med reformer har också ett vidare syfte. Världen står inför en ännu snabbare teknikutveckling och globalisering än vad som redan skett. Självkörande bilar, distanssjukvård eller ny klimatteknik är bara några exempel på förändringar som kräver andra lagar, regler och organisation. I själva verket kan framåtblickande reformer stimulera en snabbare och bättre utveckling.

Reforminstitutet skall inte bara vara en idéspruta. Reformer skall vara evidensbaserade. Institutet skall därför också vara en kunskapsbas för de
vetenskapliga beläggen för olika reformers framgångar.

I flera andra länder finns ett större antal förebilder för Reforminstitutet. Några exempel är Policy Exchange eller Reform i London, Avenir Suisse i Schweiz, eller Peterson Institute for International Economics i USA.

/Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet