19 januari, 2013

Handel lyfter indisk sjukvård

Indisk sjukvård blir alltmer globaliserad – till gagn för såväl patienter som medarbetare, framdrivet av lokala entreprenörer som Dr Prathap C Reddy.

Indisk sjukvård tar emot många utländska patienter, vissa uppgifter pekar på ett par miljoner om året.

Indisk sjukvård tar emot många utländska patienter, vissa uppgifter pekar på ett par miljoner om året.

Bara i Storbritannien finns cirka 60 000 läkare med indiskt ursprung och i USA finns cirka 35 000. Många finns också i Mellanöstern och Australien – ofta som följd av bilaterala avtal om utbyte. Indisk sjukvårdspersonal tillför mycket till vården i andra länder, ibland under kortare perioder, ibland längre.

Samtidigt ökar de utländska investeringarna i indisk sjukvård, vilket är en följd av att många privata sjukhus har vuxit fram. Detta har skapat allt attraktivare arbetsplatser i vården i Indien, så personalen har ett växande intresse av att återvända. Det minskar risken för att alltför mycket vårdkompetens flyttar ut ur landet.

Staten har successivt släppt greppet om vården, vilket har gjort den mer dynamisk och öppen för handel. De utländska investeringarna i vård tar sig ofta också uttryck i att utländska vårdföretag etablerar sjukhus i Indien. Ett antal högkvalitativa och specialiserade kliniker har vuxit fram på det sättet.

Indisk sjukvård tar också emot många utländska patienter, vissa uppgifter pekar på ett par miljoner om året. Sektorn bedöms öka med 30 procent om året och omsätta två miljarder dollar år 2012. Patienterna kommer främst för att få höft- och knäoperationer, hjärtoperationer och ögonkirurgi. De flesta är européer och amerikaner – men många kommer även från grannländer som Bangladesh.

Dr Prathap C Reddy personifierar utvecklingen. För närmare 20 år sedan startade han Apollo Hospitals Group, som blev den första privata vårdleverantören. Idag omfattar den 22 kliniker i Indien, men också i Dubai. Sri Lanka, Oman och Bangladesh står på tur. Dr Reddys mål är att göra Indien till världens hälso- och sjukvårdsdestination.

I detta utvecklas inom Apollo hela tiden nya metoder, som använder webben, telemedicin och andra digitala system. Men Dr Reddy har också medverkat i flera av de reformer i Indien som har underlättat vårdhandeln, såsom licenser, borttagande av importrestriktioner, tillstånd för transplantationer, med mera.

Vid sidan av den avancerade sjukvården och kirurgi profilerar sig också många aktörer i Indien inom hälsa, såsom naturmedicin. Många i västvärlden tar sig till delstater som Kerala för att ägna sig åt yoga. Chennai har vuxit fram som Indiens vårdhuvudstad.

Utvecklingen drivs delvis av kostnadsskillnader. En hjärtoperation kostar ungefär en tiondel i Indien jämfört med i USA eller Europa. Inklusive resa och logi ligger kostnaden 70 procent lägre. Ökande vårdköer på grund av otillräckliga offentliga system i väst driver också på. Att Indien har erkänt god kvalitet och att engelska fungerar väl är andra viktiga faktorer.

Ett problem har varit farhågan att kapitalet och den skickliga personalen går till utländska eller rika indiska patienter och att de vanliga indierna inte får några förbättringar. Det är onekligen bland patienter som kan betala som förbättringarna är snabbast, men de sprider i sin tur ringarna på vattnet. Mer kompetent personal, fler sjukhus och bättre teknik leder till ett växande utbud i sin helhet.

Flera beslut har bidragit till att underlätta handeln: Utländskt ägande och investeringar i sjukvård tillåts, sjukhus ackrediteras enligt internationell standard, visum för patienter underlättas, och avtal underlättar rörligheten för personal.

Indisk sjukvård är en dynamisk bransch som tack vare handel och rörlighet växer, skapar jobb, utvecklar tjänster och lockar kompetens.

Källor:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC420282/

timesofindia.indiatimes.com/India/Medical-tourism-booming-in-India/articleshow/2924252.cms

www.indiaprofile.com/medical-tourism/international-patient-care.html

en.wikipedia.org/wiki/Medical_tourism

www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0042-96862002000200012&script=sci_arttext&tlng=en

www.maxhealthcare.in/

Johnny Munkhammar