19 januari, 2013

Mobilapp forskar medan du promenerar i skogen

Utrotningshotade djur kartläggs och naturen övervakas – med hjälp av allmänhetens mobiltelefoner. Det har brittiska forskare börjat göra och slipper därmed att placera ut dyra ljudcensorer i naturen.

Idag har allmänheten tillgång till allt starkare datorkraft, som dessutom via modern teknik smidigt kan länkas samman.

En finurlig samhällsinnovation är att forskare lånar delar av denna samlade datorkapacitet. En grupp forskare vid Harvard försöker exempelvis i ett pågående projekt utnyttja molekylära simuleringsmodeller för att hitta material som kan utnyttjas för framtidens solceller.

Eftersom forskarnas egna datorer inte kan kartlägga egenskaperna hos miljontals olika material på rimlig tid har allmänheten ombetts att ladda ned en gratis motsvarighet till skärmsläckare. Programmet identifierar när en dator inte utnyttjas och passar då på att låna ut datorkraften till forskarnas nätverk. För tillfället oanvända datorer kan därmed hjälpa till med molekylära simuleringar som kan bana väg för framtidens solceller.

Ett annat exempel är de brittiska forskare som utnyttjar de minidatorer, i form av smarta mobiltelefoner, som vi bär med oss. Forskarna letar efter en mycket sällsynt variant av insekten cikada.

Just denna cikada har inte observerats på mer än ett årtionde, och kan eventuellt vara utrotad. För att få reda på om insekten överlevt eller inte har forskarna börjat lyssna efter dess sång, vars frekvens ligger mellan 13 och 14 kilohertz. Sången är svår för människor att höra och desto svårare att särskilja från andra insekters läte.

Många människor som rör sig i skog och mark bär med sig smarta mobiltelefoner som innehåller avancerad utrustning för att identifiera ljud, Istället för att placera ut en mängd ljudsensorer runt om i England – vilket skulle bli väldigt dyrt ¬– har forskarna bett besökare i de skogsområden där den aktuella insekten eventuellt kan finnas att ladda ned en särskild applikation. Appen lyssnar aktivt efter ljudet från den hotade cikadan, men också från en mängd andra insekter. Om programmet tror sig ha hört sången från en av insekterna ber mobiltelefonen om användarens tillstånd att skicka ut informationen om detta, och om mobiltelefonens position, till ett forskarnätverk.

Engagerade amatörer har via sina smarta mobiltelefoner även framgångsrikt bidragit till ett annat miljöprojekt i Storbritannien. En forskargrupp som dokumenterar en sjukdom som drabbar kastanjeträd har nämligen lanserat en mobil applikation som förklarar för användarna hur de kan identifiera friska respektive sjuka kastanjeträd. Via applikationen kan man ta bilder på träden och ladda upp på forskarnas server. Mer än 10 000 personer har hittills laddat ned applikationen och skickat in bilder från olika delar av landet.

Att ”outsourca” datainsamling till amatörer med smarta mobiltelefoner kan hjälpa oss bättre förstå och ta hand om vår miljö. Stora summor som annars skulle ha gått till att samla in data kan nu istället användas för aktiv miljövård.

Länkar

Nima Sanandaji