19 januari, 2013

Nätverktyg ökar väljarnas insyn

Politiker och media vinklar och filtrerar sanningen. Därför öppnade entreprenören Brent Willis ett fönster rakt in i den demokratiska processen.

Det är inte alltid lätt att följa och förstå politikens processer, ens i moderna demokratier. Och när även de mest insatta experterna behöver arbeta heltid för att förstå hur lagstiftningen i olika områden utformas – hur ska då vanliga medborgare få insyn?

Den amerikanska entreprenören Brent Willis motto är att det alltid finns tre sidor i en historia: ”din, min och sanningen”. När exempelvis partierna informerar om lagstiftningsarbete tenderar därför budskapet att vara vinklat. Det behövs en kanal där samhällsintresserade medborgare själva direkt kan följa den parlamentariska processen, utan att informationen filtreras av politiker eller media.

För att möta detta behov startade Willis i slutet av 2010 projektet ”Votility”, vars namn är en kombination av de engelska orden för röst (vote) och ansvarsskyldighet (accountability). Votility m gör det möjligt att följa arbetet med olika federala lagar.

På hemsidan Votility.com kan användare kostnadsfritt följa en specifik lagstiftningprocess, som av olika skäl fångar deras intresse. Det kan handla om företagare som vill hålla ögonen på ett förslag som påverkar just deras bransch, eller väljare som vill följa hur deras representanter röstar i en enskild fråga. Användarna uppdateras automatiskt med den senaste informationen om vad som händer i de frågor som de är intresserade av. Dessutom kan de på hemsidan uttrycka sitt stöd för eller missnöje med olika förslag.

Den information som läggs upp om olika lagförslag på Votility kommer från Congressional Research Service, en politiskt oberoende del av den amerikanska kongressens bibliotek. Congressional Research Service sammanfattar olika lagförslag på ett pedagogiskt sätt, så att också personer utan expertkunskap kan ta del av och förstå informationen. Projektet går således ut på att underlätta för medborgarna att ta del av det offentliga informationsflöde som annars kan vara svårt och tidskrävande att följa.

Tjänsterna på sajten är kostnadsfria. Brent Willis affärsmodell är att i framtiden, när intresset för projektet har stigit, börja ta betalt för premiumtjänster som hjälper olika intresseorganisationer att följa lagstiftningen i detalj.

Externa länkar

Nima Sanandaji