19 januari, 2013

Öppnar vägen för robotstyrda bilar

Det låter som framtiden, men händer nu – den amerikanska delstaten Nevada tillåter förarlösa bilar.

Nevadas delstatskongress röstade i juni 2011 med stor majoritet för att tillåta robotstyrda bilar. Detta dels som ett led i en framåtblickande innovations- och tillväxtpolitik, dels för att förenkla och framtidsanpassa regelbyråkratin.

Ett liknande initiativ skulle passa mycket väl i Sverige också. Dels har Sverige goda chanser att konkurrera med robotstyrda transportmedel. Dels har Sverige stora transportbehov som skulle kunna tillgodoses bättre. Och slutligen har Sverige också ambitioner om regelförenkling, även om de har avancerat i snigelfart.

Helt oreglerad blir ändå inte trafiken med robotstyrda bilar. Nevadas Transportstyrelse har fått i uppgift att utforma ett regelverk.

Google har redan kört många mil med robotstyrda bilar i Kalifornien. Hur lagligt det har varit är inte helt klarlagt. I Kalifornien finns inget uttryckligt förbud mot robotstyrda bilar. Den som är ansvarig för bilen kan ändå hållas ansvarig för bilens eventuella missöden, och det även om robotbilen för det mesta kör säkrare än de flesta bilförare.

I Nevada har däremot i en separat lagstiftning tydligt markerats att en bilägare inte anses köra en bil om den framförs av en robotstyrning som är godkänd enligt Nevadas lagstiftning.

Robotstyrda bilar definieras som så kallade ”autonoma fordon” som använder artificiell intelligens, sensorer och GPS för att köra sig själva utan aktiv medhjälp av en människa.

En eldsjäl bakom Nevadas initiativ var Sebastian Thrun. Han var med i laget som vann den amerikanska försvarsmyndigheten DARPA:s pris för första robotstyrda bil som klarar stadsmiljön. Sedan har han varit ansvarig för Googles utveckling av robotbilen.

Stefan Fölster