19 januari, 2013

Snöröjning blir high tech

Snöröjning är en mycket viktig samhällsfunktion. Det har många svenskar blivit påminda om nu i början av 2010, när snö och isbildning hindrat såväl de nationella tågförbindelserna som kollektivtrafiken i många orter.

Tåg och bussar har blivit försenade, eller helt slutat att åka. Resultatet är att mycket tid gått förlorad i väntan på trafiken. Vissa har rentav blivit tvungna att stanna hemma flera dagar eftersom de inte kunnat ta sig in till jobbet. Dessutom hamnade många på sjukhus efter att ha halkat på hala vägar. För att undvika att slå sig har många äldre knappt vågat lämna bostaden.

Sverige är inte ensam om att uppleva denna problematik. Under de kalla vintermånaderna i början av 2010 drabbades också staden Pittsburgh, belägen i nordöstra USA, av snöstormar. Lokalpolitikern Natalia Rudiak noterade i början av februari att tusentals personer fortfarande var insnöade fyra dagar efter att snöstormarna hade dragit genom staden. Det var dags för nytänkande.

Rudiak lanserade därför ett ambitiöst samarbete mellan staden och lokala forskare, med målsättningen att utveckla ett system för snöröjning som sätter högteknologi och ansvarstagande i fokus.

Ambitionen är att skapa ett resultatbaserat system, där målsättningar och tidsramar sätts upp för snöröjning. Efter snöstormarna ska utvärderingar utföras för att bedöma om resurserna har använts på bästa sätt eller om snöröjningen borde ha fokuserats på en annan del av staden. Enskilda personer i den offentliga administrationen ska ansvara för att målen uppnås och att de som lyckas bra i sitt jobb ska också belönas för detta.

Jerry Cohon, som leder Carnegie Mellon universitetet i Pittsburgh, har erbjudit staden kostnadsfri hjälp från universitetets fakultet när det kommer till att skapa ett smartare system.

Fokus ska ligga på att utnyttja informationstekniken för att identifiera de områden där behovet av snöröjning är störst.

Universitetet menar att staden i det syftet borde utgå ifrån datorteknik som identifierar bästa möjliga utnyttjande av vägnät, som exempelvis det system som utvecklats av företaget RouteSmart Technologies.

Dessutom ska GPS-tekniken användas så att såväl snöröjarna som politikerna och allmänheten i realtid kan följa snöröjningsarbetet. Därmed blir det möjligt för trafikanterna att snabbt få reda på vilka vägar som är plogade och vilka som inte är det. Med bättre information kan trafiken flöda bättre.

Bättre information tillåter även beslutsfattarna att styra snöröjningen mer effektivt. GPS tekniken gör det nämligen möjligt att snabbt få en översikt över vilka plogar som har fastnat, körs långsamt eller plogar småvägar istället för att fokusera på centrala hinder för trafiken.

Ett sådant system erbjuds redan av företaget Enterprise Information Solutions, som bland annat gjort det möjligt att studera hur långt uppemot 400 snöplogar i Washington DC kommit i sitt arbete med att röja snö i den amerikanska huvudstaden.

Externa länkar

Nima Sanandaji