Storbritannien

Riskkapitalavdrag hjälper små företag expandera

19 januari, 2013
Storbritannien har en lång tradition av att skapa gynnsamma regler för riskkapital för onoterade företag. Reglerna i sin nuvarande form existerar under benämningen EIS (Enterprise Investment Scheme). Syftet är att hjälpa mindre, onoterade företag få tillgång till externt tillväxtkapital genom att erbjuda fysiska personer som investerar i dessa företag en rad olika skattelättnader. Läs mer...

Frizoner underlättar företagande och tillväxt

19 januari, 2013
Ekonomiska frizoner är ett recept som har tillämpats i flera hundra år för att främja företagande och minska sociala problem. Idag visar London Docklands att en geografiskt avgränsad frizon kan vända utvecklingen från misär till välstånd. Läs mer...