Author Archive

Makten åt den enskilde gav bättre äldreomsorg

19 januari, 2013
I Sverige levereras äldreomsorg av kommunerna och finansieras därmed via kommunalskatten. Äldreomsorgen byggdes ut snabbt under decennierna 1960-1980, då under statligt ansvar, men de äldre fick ofta bo i salar och omsorgen var bristfällig. 1990 fick kommunerna ansvaret för äldreomsorgen. Läs mer...

Nytt patientsamarbete förbättrar vården

19 januari, 2013
Tack vare två innovativa entreprenörer kan sjuka människor nu hjälpa varandra att må bättre – eller till och med att bli friska. Genom projektet CureTogether kan patienter runtom världen dela med sig av information om vilka behandlingar som hjälper dem bäst och hur de hanterar sina åkommor i vardagen. Läs mer...

Lättare för norrmännen att träffa doktorn

19 januari, 2013
Svensk sjukvård håller hög klass. Men tillgången till sjukvård är en av de sämsta och mest ojämlikt fördelade i västvärlden. Våra grannländer visar att det inte behöver vara så. Läs mer...

Så fick britterna toppstudenter att bli lärare

19 januari, 2013
Förutom fallande studieresultat har den svenska skolan svårt att få de duktigaste studenterna att vilja bli lärare. Men i Storbritannien har succéprojektet Teach First lyckats locka landets toppstudenter till läraryrket och samtidigt förbättrat kvaliteten i landets mest utsatta skolor. Läs mer...

Experimentet som minskade brottsligheten

19 januari, 2013
Så upptäckte forskarna att skräpiga trottoarer, krossade fönster och graffiti inte bara är ett symptom på kriminalitet, utan också delvis en orsak till den. Läs mer...

Rwanda – från misär till ekonomiskt föregångsland

19 januari, 2013
Knappt två decennier efter folkmordet blomstrar ekonomin i Rwanda. Reformer för bättre företagsklimat har ökat tillväxten och dramatiskt minskat biståndsberoendet. Läs mer...

Det måste inte vara kö på akuten

19 januari, 2013
Med enkla metoder lyckades läkaren Jody Crane och hans kollegor drastiskt minska väntetiderna på Mary Washington-sjukhusets akutmottagning. Nu börjar Cranes idéer att spridas inom svensk sjukvård. Läs mer...

Pekka betalar anställda för att motionera

19 januari, 2013
Det finska byggföretaget brottades med hög sjukfrånvaro. Då fick vd:n idén att ge bonus till medarbetare som motionerar. Nu är sjukfrånvaron låg – och företaget mer lönsamt. Läs mer...

Minutkliniker kommer till Sverige

19 januari, 2013
För 490 kronor kan patienter snart få hjälp med sin halsfluss direkt på apoteket. De nya minutklinikerna som gör det möjligt lanseras på bred front och kan bli en lönsam affär för svenska arbetsgivare. Läs mer...

Förskolan som förändrade elevernas livschanser

19 januari, 2013
Hjälpinsatser till unga på glid sätts in alldeles för sent. Utifrån den insikten skapade psykologen David Weikart en ny sorts förskola – och förändrade många barns liv. Läs mer...

Höga krav gav stora resultat

19 januari, 2013
När skolan fokuserar på bildning kan unga som kommer från svåra uppväxtmiljöer göra en klassresa, trots diskriminerande strukturer. Det visar inte minst projektet ”Alaska Onward to Excellence” i Alaska och svenska Rinkebyakademin. Läs mer...

Jeopardy-vinnande superdator kan lyfta vården

19 januari, 2013
Superdatorn Watson vann nyligen den amerikanska versionen av frågesportprogrammet Jeopardy. Nästa steg kan bli att den räddar människoliv. Läs mer...

Brittisk matvarukedja erbjuder skilsmässor för en tusenlapp

19 januari, 2013
Även vid en okomplicerad skilsmässa kan advokaträkningen bli skyhög. Det vill brittiska Co-op ändra på, och säljer nu standardiserade separationspaket för en billig penning. Läs mer...

Obamas tävling sätter fart på skolorna

19 januari, 2013
Istället för pekpinnar och detaljstyrning har USA:s president Barack Obama valt en annan väg för att förbättra den amerikanska skolan – att utlysa en tävling om pengar. Läs mer...

Så blev det rea hos tandläkaren

19 januari, 2013
Sistaminuten-priser är ett framgångsrikt koncept på många marknader. Så varför inte också i tandvården? Två handelsstudenter prövade idén, och det blev succé. Läs mer...

Snöröjning blir high tech

19 januari, 2013
Snöröjning är en mycket viktig samhällsfunktion. Det har många svenskar blivit påminda om nu i början av 2010, när snö och isbildning hindrat såväl de nationella tågförbindelserna som kollektivtrafiken i många orter. Läs mer...

Spillvärmen tas till vara

19 januari, 2013
Under många år såg Luleborna en brinnande gasfackla ute vid NJA:s stålverk. Där eldades restgaserna från masugnen upp utan att energin togs till vara. I samband med den första oljekrisen väcktes frågan om hur man kunde använda gasen till fjärrvärme. Läs mer...

Jakten på ”The Big 5” skapar jobb och räddar djurlivet i Afrika

19 januari, 2013
Under sjuttiotalet förbjöds så kallade troféjakt på högvilt i många afrikanska länder på grund av korruption och overshooting. Tjuvjakt och miljöproblem har lett till framväxt av nationalparker. Men det skulle visa sig att det var genom att prissätta djuren och tillåta högviltsjakt som djurlivet kunde räddas, större landarealer bli inkomstgenererande och arbetstillfällena fler. (1) Läs mer...

Mobilapp forskar medan du promenerar i skogen

19 januari, 2013
Utrotningshotade djur kartläggs och naturen övervakas – med hjälp av allmänhetens mobiltelefoner. Det har brittiska forskare börjat göra och slipper därmed att placera ut dyra ljudcensorer i naturen. Läs mer...

Internet hjälper azerbadjanerna att runda korruptionen

19 januari, 2013
Ett modernt skattesystem är en viktig anledning till att Azerbajdzjan, trots auktoritär regim och utbredd korruption, är ett av världens mest framgångsrika reformländer. Läs mer...

Öppnar vägen för robotstyrda bilar

19 januari, 2013
Det låter som framtiden, men händer nu – den amerikanska delstaten Nevada tillåter förarlösa bilar. Läs mer...

De förvandlade bussen till arbetsplats

19 januari, 2013
Med enkla medel har amerikanska och svenska samhällsinnovatörer fått nya människor att åka kollektivt till jobbet. Läs mer...

Regleringsgiljotin förbättrar företagsklimatet

19 januari, 2013
Företagare stöter ofta på regleringar som försvårar deras verksamhet. Lagar och regler behövs, men många skapar mer problem än de löser. De kan ha tillkommit i en annan tid med andra förutsättningar. Eller utformats av välmenande tjänstemän med begränsad kunskap om företagande. Läs mer...

Så blev Australien världsledande i entreprenörskap

19 januari, 2013
Australien har den högsta andelen entreprenörer i befolkningen av alla rika länder, hela 20 procent. Andelen har stigit successivt, även under 2000-talet. Fram till finanskrisen genomlevde Australien en oavbruten 17-årsperiod av ekonomisk tillväxt. I denna dynamiska ekonomi har entreprenörerna en huvudroll. Läs mer...

Riskkapitalavdrag hjälper små företag expandera

19 januari, 2013
Storbritannien har en lång tradition av att skapa gynnsamma regler för riskkapital för onoterade företag. Reglerna i sin nuvarande form existerar under benämningen EIS (Enterprise Investment Scheme). Syftet är att hjälpa mindre, onoterade företag få tillgång till externt tillväxtkapital genom att erbjuda fysiska personer som investerar i dessa företag en rad olika skattelättnader. Läs mer...

Danmarks skatteverk prioriterade regelefterlevnad

19 januari, 2013
I ett rättssamhälle kan det framstå som självklart att både medborgare och företag ska betraktas som oskyldiga till motsatsen är bevisad, och att ingen bör misstänkliggöras utan grund. Men så förhåller det sig inte i Sverige, åtminstone inte för företag. Läs mer...

Frizoner underlättar företagande och tillväxt

19 januari, 2013
Ekonomiska frizoner är ett recept som har tillämpats i flera hundra år för att främja företagande och minska sociala problem. Idag visar London Docklands att en geografiskt avgränsad frizon kan vända utvecklingen från misär till välstånd. Läs mer...

Så skapade Solna bäst företagsklimat i landet

19 januari, 2013
Upplåtande av mark och snabba processer kring etableringar och byggande. Så såg de första stegen ut som lockade företag till Solna och vände utvecklingen från kris till framgång. Läs mer...

Yozma – därför har Israel mest riskkapital i världen

19 januari, 2013
Israel är idag en ledande IT-nation med en blomstrande riskkapitalmarknad – tack vare en satsning kallad Yozma. Läs mer...

Bolagsbolaget – en del av ”pionjäringslivet”

19 januari, 2013
Möt värmlänningarna som kom på hur man kan vara företagare och anställd på samma gång, och fick 400 personer att våga ta steget till eget. Läs mer...

Kreativ finansiering banar väg för ny kultur

19 januari, 2013
I stället för att hoppas på pengar från offentliga byråkrater kan kulturutövare nu få hjälp direkt av sin publik. Crowd funding har banat väg för nya konstnärer och innovativa idéer. Läs mer...

Noll-rupie sedeln – en reform som lyfter moralen

19 januari, 2013
I Sverige är korruptionen låg, till skillnad från många andra delar av världen. Ett korruptionsdrabbat land är Indien, som kommer på plats 84 i det världsomspännande Corruption Perception Index. Läs mer...

Ny typ av bistånd minskar fattigdomen

19 januari, 2013
Det traditionella globala biståndet fungerar inte. Det bidrar varken till varken utveckling eller fattigdomsminskning i mottagarländerna. En av lärdomarna är att mottagarländernas ledare måste ha incitament att genomföra de nödvändiga förändringarna i policy och samhällsstyrning, för att reformerna ska bli av. Läs mer...

Nätverktyg ökar väljarnas insyn

19 januari, 2013
Politiker och media vinklar och filtrerar sanningen. Därför öppnade entreprenören Brent Willis ett fönster rakt in i den demokratiska processen. Läs mer...

Indierna som utmanade byråkratin

19 januari, 2013
Sopbergen växte, det rådde brist på vatten och elen kom och gick. Men med tydliga mandat och tydligt ansvar kom it-staden Bangalore på fötter. Läs mer...

Bokhandlare tog över kommunens bibliotek

19 januari, 2013
Hur kan man lyfta intresset för bibliotek? Ett sätt kan vara att dra inspiration av Hällefors kommun, där biblioteksverksamheten drivs på entreprenad. Läs mer...

Handel lyfter indisk sjukvård

19 januari, 2013
Indisk sjukvård blir alltmer globaliserad – till gagn för såväl patienter som medarbetare, framdrivet av lokala entreprenörer som Dr Prathap C Reddy. Läs mer...

Fri prissättning fick fart på hyresmarknaden i Finland

19 januari, 2013
Finland fick fart på hyresmarknaden genom fri prissättning. Genom att avskaffa hyresregleringar och att liberalisera möjligheten att vräka hyresgäster, blev det åter lönsamt att äga hyreslägenheter. Avskaffandet ledde till att utbud kunde möta efterfrågan, vilket förklarar den snabba expansionen av marknaden. Läs mer...

Entreprenörskap fick tågen att gå som på räls

19 januari, 2013
Ett land av berg och snö. Men tack vare entreprenörer håller tågen i Schweiz tidtabellen även under hårda vintermånader, till skillnad från i Sverige. Läs mer...

Prestationsbaserade lärarlöner lyfte skolorna

18 januari, 2013
Undervisningen blev bättre och eleverna duktigare när staden Denver trots stort fackligt motstånd införde prestationsbaserade lärarlöner. Numera har modellen spritt sig över hela USA – och även till några svenska kommuner. Läs mer...

Individuella arbetslöshetskonton i Chile

15 januari, 2013
Det mest positiva med systemet för arbetslöshetsförsäkring i Chile är hur den genom individuellt knutna konton tydliggör individernas incitament att arbeta, på ett sätt som ändå förefaller vara fördelaktigt för dem som tjänar minst. Läs mer...

Aktiebolaget Jag

15 januari, 2013
Tyskland genomled under första halvan av 2000-talet en period med hög arbetslöshet. Återföreningen av Tyskland och förberedelserna inför införandet av Euron tillsammans med den omfattande lågkonjunkturen var några starkt bidragande faktorer. Efter att arbetslösheten sjunkit under några år fram till och med sommaren 2001 började den att öka igen. I mitten på 2000-talet uppgick arbetslösheten […] Läs mer...

Så blev Tyskland Europas räddare

15 januari, 2013
Medan många EU-länder står på randen till konkurs, är Tysklands ekonomi rekordstark och arbetslösheten lägre än på decennier. Viktiga reformer ligger bakom framgångarna. Läs mer...

Valfrihet hjälper människor att försörja sig

15 januari, 2013
Med tydliga drivkrafter och en mångfald av praktik- och utbildningsanordnare hjälper Nacka kommun fler att få jobb och lön att leva på. Läs mer...